Regulace Krbové vložky s akumulační nádrží tentokráte Siemens Baxi

Další článek je o velmi zajímavé kombinaci. Od plynových kotlů komunikujících s regulací Siemens přes rozhraní se vývojem pomalu dostáváme do nejnovější verze, kdy je přímo v kotli regulátor od Siemense a pomocí rozšiřujících modulů dokáže uřídit to samé co originální regulátor RVS. Cenově to vychází dokonce o chlup levněji než verze se samostatným regulátorem a navíc nám odpadá právě náročné nastavení komunikace a dalších detailů.P4161482K této instalaci jsem se dostal přes topenáře, se kterým nějakou dobu spolupracuji. Oslovil mne již ve fázi projektu a tak bylo od začátku jasné co a jak. Již ve fázi projektu jsem navrhoval použít plynový kotel, který umí komunikovat s regulátory Siemens Albatros2. Majitel měl vyhlídnutý Geminox. Než došlo k samotné realizaci, tak prošly kotle určitým vývojem a jelikož jsem navázal spolupráci s firmou Baxi a stal se po patřičném proškolení i jejich autorizovaným servisním technikem, doporučil jsem instalaci právě kotle BAXI s novou řídící jednotkou.schema kaniceTa umožňuje zcela nahradit externí regulátor Albatros, jen se podle potřeby doplní rozšiřujícími moduly. Po podrobném prostudování možností a vytvoření cenových kalkulací dokonce vychází takováto varianta levněji, než samostatný regulátor komunikující s kotlovou jednotkou. Po domluvě s investorem topenář pořídil kotel BAXI a nainstaloval další komponenty dle projektu.IMG_20150403_103715Na tomto příkladu bych Vám rád demonstroval, jak topenáři vytváří chyby v zapojení. Na tomto obrázku je zapojení těsně po dokončení. Problém je v trubce která je výstup topné od krbu a má být napojena na AKU. Do ní má být zapojen přívod topné od plynového kotle a dále odbočka pro odběr topné vody do topných systémů. Rozhraní zdroje/spotřeba musí být jasně rozeznatelné a na toto místo umisťuji čidlo B10-společná náběhová teplota. Navíc je zapotřebí počítat s možností přetahování topné vody z jednotlivých větví a vlivu samotíže. Aku nám vytváří hydraulický vyrovnávač, z krbu proudí topná voda velmi pomalu a i odběr do topných okruhů přes směšovače probíhá velmi pomalým prouděním. Po domluvě s topenářem jsme nakreslili na stěnu, jak se mají trubky zapojit a topenář to předělal.P4161455Vývod z AKU tvoří nejvyšší bod do kterého jsou ostatní přívody/vývody napojeny zespodu. Samostatně zdroje – krb a plynový kotel a spotřebiče – dvě směšované větve. V tomto konkrétním zapojení je ještě jedna vychytávka, v plynovém kotli je trojcestný přepínací ventil a při potřebě ohřevu TUV plynovým kotlem se použije samostatná trubka ustící do vrchní části AKU ve které je umístěn výměník průtokového ohřevu TUV. Naopak v dolní části AKU je výměník pro solár, který je nachystaný, ale zatím nejsou nainstalovány kolektory. V případě dlouhodobějšího svitu slunce v přechodném období tak dojde nejen k ohřevu TUV, ale přebytky by mohly být využity pro topení. Při kombinaci vše v jednom zásobníku se zjednoduší logika rozhodování přednosti nabíjení ze soláru, naopak si nenávratně budeme stále vyčerpávat teplo z AKU pro TUV bez možnosti volby. Vše je otázka kompromisů.P5151664Na tomto obrázku by si pozornější mohli všimnout další časté chyby. Na výstupu TUV z AKU je instalován směšovací termoventil zabezpečující nepřesáhnutí maximální teploty TUV nad 60°C. Jenže přívod studené vody do směšovacího ventilu je napojen před zpětnou klapkou, která je před každým zásobníkem ohřívajícím TUV. Při zavřených kohoutcích a ohřevu TUV (krbem, sluncem, plynovým kotlem, nahřátou AKU…) dochází ke zvětšování objemu a tedy i tlaku vody a proto je zde pojišťovací ventil. Aby nám zbytečně neodtékala drahocenná pitná voda bývá poslední dobou ještě doplněná expanzní nádoba absorbující tuto teplotní roztažnost za menšího růstu tlaku. Na termoventilu se tak potkají dva přívody s různým tlakem vody a ještě navíc v nepříznivém rozložení a může dojít k poškození minimálně však ke špatné funkci tohoto termoventilu. Toto bude muset topenář ještě předělat.P5151662Ještě před započetím samotné montáže jsem si lámal hlavu s umístěním rozšiřujících modulů a kabeláže. Nakonec jsem to vyřešil za pomoci instalačního plechového žlabu, který jsem předsadil před trubky topení, které vyplňovaly veškerý prostor mezi AKU a plynovým kotlem. Varianta umístění na vedlejší stěnu se mi moc nezamlouvala a zbytečně by komplikovala kabeláž. Navíc by se zabral další prostor technické místnosti, který může investor nyní využít jiným způsobem.P4221484P4221483P4221488Další komplikací bylo zapojení velkého množství kabeláže do útrob plynového kotle. Nejen že na to kotel není moc nachystaný, ale navíc má nesmyslně jediný výstup umístěný pod krytem elektroniky. Stačilo by prodloužit dva drátky o cca 10cm a vyvést tento výstup na svorkovnici na vrchní části krytu, kde jsou vyvedeny ostatní vstupy pro čidla a komunikaci.P4221487P4221486Po úspěšném překonání nástrah a dokončení instalace kabeláže a propojení všech prvků topenář napustil celý systém vodou a po řádném odvzdušnění natlakoval na předepsaný tlak. Domluvil jsem se s investorem a po finálním oživení a nastevení regulace jsme provedli topnou zkoušku. Nejprve opět na plynový kotel a následně investor zatopil v krbu. Po úspěšném odzkoušení všech funkcí jsem investora poučil o obsluze takto složitého systému a považuji jednu ze složitějších akcí za dokončenou. Samozřejmě že počítám ještě s drobným donastavením po zabydlení investora v domě.

P5151669P5151666P5151665P5151661Co mne nejvíc překvapilo, tak nové položky v regulátoru, které u RVS nebylo možné nastavovat. Naopak některé důležité jsou skryty v nastavení OEM do kterého jsem ovšem u Albatrose měl přístup, ale z bezpečnostních důvodů u kotle BAXI nikoli. Nelze tak třeba změnit čas doběhu čerpadla u krbu či teplotu spouštění ochrany proti přetopení krbu. Chápu obavy výrobce plynového kotle, ale mohl to vyřešit další úrovní pro plynový kotel a neblokovat zbytečně nastavení regulátoru pro ostatní prvky. S odlišností ovládání na jiném panelu jsem se vyrovnal a navíc mě pobavila ikonka hořících polínek signalizující provoz kotle na dřevo/krbu. To u panelu AVS 37 nebylo.

2 komentáře u „Regulace Krbové vložky s akumulační nádrží tentokráte Siemens Baxi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *