Montáž regulace mé kotelny Siemens Albatros 2

Doposud jsem řídil svou kotelnu jen ručně. A to nejen zapínání a vypínání čerpadel, ale i ohřev TUV elektřinou. Nejhorší bylo řízení trojcestného ventilu pro radiátory. Tady se výstupní teplota měnila nejen podle stavu natopení AKU nádrže, ale i dle teploty zpátečky z radiátorů. Teplota tak zbytečně kolísala mezi studenými 30°C až nechtěnými 80°C.

P1293842

20. listopadu roku 2011 mi konečně po splnění podmínek dojel člověk od EONu namontovat dvousazbový elektroměr a já mohl začít topit elektřinou. Topit bych mohl samozřejmě i před tím a občas se tak i dělo, ale teprve s novou sazbou se změnila cena za kilowatu ze 4,6 Kč vč. DPH na 20 hodin po 2,6Kč a 4 hodiny po 3,4Kč vč. DPH.

Od té doby topím téměř stále jen elektřinou. Jednak jsem to chtěl otestovat a taky jsem byl dost zaneprázdněn. Viz. předchozí články o montážích regulací. A to jsem samozřejmě nepublikoval všechno. Teplotu v aku jsem nastavil na termostatu, který řídil topnou spirálu, na 50°C. Řízení trojcestného ventilu se zjednodušilo na nastavení ráno na “5” a večer na “3”. Zbytek řešily termohlavice na radiátorech.

Po zkušenostech s několika namontovanými regulátory od Siemensu, jsem se stále více přikláněl k radikálnímu řešení. To spočívalo ve zrušení již nainstalovaného, ale neoživeného regulátoru a předrátování již nachystaného rozvaděče na nový regulátor Siemens. Přesto že původní regulátor byl již vydrátován a nachystán na oživení, scházel mu potřebný software. Měl jsem sice představu, jak by měly algoritmy řízení vypadat, ale předat je smysluplně člověku, který tento software měl vytvořit, nebylo zrovna jednoduché.

P1013680

A když jsem při instalacích a hlavně při následném nastavování, odlaďování a řešení jistých problémů stále hlouběji pronikal do možností a schopností regulátoru Siemens Albatros 2 došel jsem k přesvědčení, že jít do tohoto již naprogramovaného regulátoru bude to správné řešení. I za cenu vynucené investice cca 10.000,-Kč po slevách. Pohon třícestného ventilu ESBE se mi podařilo náhodou sehnat za 500,- místo obvyklých 2.000,-Kč což jsem považoval za nápovědu ze shora.

Ještě před vlastní instalací regulace, probíhaly drobné úpravy v rozvaděči. Nejdříve jsem musel vyklemovat nefunkční relátka a zapojit termostat, abych vůbec zprovoznil elektrické topení v AKU. Zároveň jsem musel dopojit ovládání stykačů od HDO, aby mě netopily ve vysokém tarifu. Proto jsem také zapojil ohřev boileru přes rozvaděč. Doposud při jednosazbě sice byl boiler ovládán spínacími hodinami, ale napojen byl do obyčejné zásuvky a spínací hodiny jsem měl nastavené podle mé potřeby, jen aby boiler nedohříval vodu celých 24 hodin.

První větší investicí byla tisícikoruna do třífázového elektroměru na DIN lištu. Mám sice klasický elektroměr, který mi kdysi měřil elektřinu od souseda a pak jsem ho používal jako podružný, ale ten mi nevyhovoval velikostí. Chtěl jsem měřit spotřebu elektřiny pro topení zvlášť a tak jsem ten tácek obětoval. Na nový rok, tedy 1. 1. 2012 jsem předrátoval zapojení a nainstaloval elektroměr topení. To sebou obnášelo i vytrhání již zapojené ovládačky od původního regulátoru, demontáž samotného regulátoru včetně pomocných relé a napájecího zdroje 24 voltů. Zároveň jsem si nachystal místo na nový regulátor.

DSC06541

Veškeré úpravy jsem samozřejmě dělal za provozu a tak jsem musel mít vše dopředu promyšlené a nachystané, abych nezůstal viset na nějakém problému a to vedlo k nefunkčnosti topení. Samozřejmě že s odstávkama se počítalo, ale do odpoledne muselo topení opět šlapat. Hned v prvním týdnu nového roku se mi ozvala paní z firmy, kde jsem měl regulaci objednanou, že již dorazila. Hned jsem si ji byl vyzvednout a pátého ledna ji začal montovat. Měl jsem i upravené schéma se zohledněním nových poznatků z montáží. V prvním kroku jsem namontoval všechna čidla včetně venkovního a vnitřního. Ty jsem zapojil na regulátor a jako jediný výstup jsem zapojil pohon trojcestného ventilu. Poté jsem regulátor připojil na napájení a celý ho oživil a nastavil. Zatím se tedy regulátor staral jen o teplotu do topení. Ostatní zapojení čerpadel a topných spirál zůstalo původní. Mám totiž na rozvaděči připravené ovládací přepínače a kontrolky a neměl jsem drát na vydrátování. Navíc kontrolky byly na 24 voltů dle původního regulátoru a nyní jsem potřeboval na 230 V.

DSC06546

DSC06545

Po sehnání kontrolek drátu a dalších potřeb jsem se 12 ledna vrhnul na dodělání regulace. Zapojil jsem na regulátor všechny čerpadla, dvě topné spirály v AKU, topnou spirálu v boileru. Zapojil jsem taky ovladače na dveřích rozvaděče a s nimi i kontrolky. Protože se v tom hodně rejpu, chtěl jsem mít možnost rychle a přehledně ovládat jednotlivé výstupy. Tak si můžu vybrat, jestli daný výstup nechám na ovládání regulátorem, nebo ho natrvalo vypnu, nebo naopak natrvalo zapnu. U topných těles zůstává i v poloze trvale sepnuto závislost na provozním a havarijním termostatu. Díra ve dveřích, ve které je nainstalován regulátor, tam už byla a tak jsem ji jen provizorně upravil. Na konečnou montáž musím sehnat kousek plastu, do kterého osadím regulátor a ten pak přišroubuju na dveře.

DSC06559

DSC06560

DSC06565

DSC06566

DSC06571

Nakonec jsem ještě vyrobil popisky a nalepil je na dveře.

DSC06601

Nakonec jsem ještě umístil do rozvaděče záložní zdroj. Ten zálohuje napájení regulátoru a oběhových čerpadel. Jde o typ APC 1000 VA. Zkoušel jsem ho, jak dlouho vydrží napájet regulátor, čerpadlo ládomatu, čerpadlo do systému a čerpadlo pro nabití boileru. Záložní zdroj má na sobě pět ledek stavu nabití. Po 10 minutách zhasla první. Druhá po 15 minutách a to již byl bojler natopen a jeho čerpadlo nejelo. Po dalších 15 minutách zhasla třetí a pak i čtvrtá led dioda. Protože jsem měl naloženo v kotli dřevem a natápěl jsem AKU nádrže, nechtěl jsem nic riskovat a po hodině testů jsem opět nahodil vyplý jistič a UPS-ka se přepla na síť. Baterie v záložním zdroji jsou zánovní a mají kapacitu 2x12AH. Na nějaké dlouhé zálohy to není, ale krátké výpadky, kdy elektrika za chvilku naskočí, to vykryje. V případě většího problému s elektrikou mi dá UPS čas, aby dřevo v kotli dohořelo, případně abych to nějak pořešil.

DSC06623

A teď k samotné regulaci. Jak funguje a jak jsem s ní spokojen. Ještě začátkem ledna jsem řešil problémy s teplou vodou a topením z minulého článku, kde jsou AKU nádrže i boiler na nezateplené půdě. Velmi mi pomohla možnost odsledovat si, jak regulátor reaguje na různé změny teplot a změny požadavků od jednotlivých spotřebičů. Při veškerém nastavování a následném odlaďování mi pomáhá velký podsvětlený display, který komunikuje v češtině.

P1293851

Pro nastavení a vyladění mně display a možnosti zobrazení stavů a teplot hodně pomohly, ale pro zákazníka to nemusí být argument pro vyšší pořizovací cenu. Nejvyšší devizou tohoto regulátoru pro konečného uživatele je takzvaná adaptace topné křivky. U každé ekvitermní regulace je problém v nalezení optimální topné křivky. Ta je u každého domu jiná, má na ni vliv i topný systém a zdroj tepla. Taky ji ovlivňuje chování a návyky uživatelů domu. Většinou se střelí od pasu a pak záleží na majiteli, jestli si s regulátorem pohraje a doladí ji. Pokud ne tak systém většinou zbytečně přetápí, nebo naopak nedotápí.

Některé regulátory se tomu snaží zabránit a po nainstalování vnitřního čidla umí funkci “Korekce dle skutečné teploty prostoru”. Ta ovšem spočívá v tom, že se teplota do systému sníží až po překročení požadované teploty nebo naopak zvýší až po poklesu pod požadovanou. Skutečná teplota se tak ustálí někde těsně vedle požadované.

Regulátor Albatros 2 od Siemensu umí navíc sám posunout ekvitermní křivku, aby dosáhl správné teploty do systému při splnění požadované teploty. V praxi to znamená, že pokud po instalaci na podlahové topení nastavím parametr topné křivky na 0,76 (cca 42°C do podlahovky při -12°C venku) o víc se nikdo nemusí starat. Regulátor sám pozná podle teploty na vnitřním čidle, že přetápí a každý den o něco sníží parametr nastavení topné křivky, až se ustálí na vyhovující hodnotě.

Na jedné z prvních montáží, kde byl jen elektrokotel a podlahovka a pán si stěžoval, že pokojovým termostatem, který mu na to nainstalovala firma, to nejde řídit, tak po namontování trojcestného ventilu s pohonem, venkovního a vnitřního čidla a regulace Siemens albatros2, tak druhý den mi volal, že mají v domečku 24°C. Že se sice konečně ohřejí, ale kdo to bude platit, tu elektriku? Nejdříve jsem ho uklidnil, že se regulátor teprve dolaďuje a pak jsem se ho zeptal na aktuální hodnotu parametru strmost topné křivky. Říkal, že je tam 0,64. Což byl posun za jeden den z mnou nastavených 0,76. Po dvou letech jsem se tam byl podívat na kotel a zároveň mrknul i na regulátor. Pán byl velmi spokojen a parametr strmost topné křivky se ustálila na hodnotě 0,38. Při venkovní teplotě -5°C to dávalo do systému podlahovky 27°C.

U mne doma to bylo podobné. Nejdříve jsem nastavil strmost topné křivky na 1,4, což by odpovídalo 60°C při venkovních -12°C a postupně se hodnota snižovala. Momentálně se hodnota pohybuje mezi 0,76 až 0,84. Když je pod mrakem tak si to přidá a když nám do místností svítí sluníčko, tak to lehce ubere. Minulý týden při venkovních teplotách mezi 2 až 6°C se teplota do radiátorů pohybovala kolem 38°C a v pohodě to stačilo. Teď trochu přimrzlo a teplota vylezla na 44°C. Samozřejmě že korekci od vnitřní teploty to má taky, takže když se přepne časový program z noční teploty na denní, tak si to přidá o trochu víc, aby rychleji dosáhl požadovanou teplotu, a pak se zase vrátí na ekvitermu.

Když zatopím v kotli na dřevo, tak mi regulátor zapne ládomat a po dosažení dostatečné teploty v AKU pustí čerpadlo a ohřeje i boiler. Většinou topím odpoledne, takže na časovém plánu pro elektrospirálu boileru mám počátek ohřevu 16:00 hod.. Pokud do tohoto času nezatopím, regulátor pustí ohřev elektrospirálou, aby se stihla voda do večera nahřát. Není to ideální, ale je to blbuvzdorný a už se mi nestává, že bych zapomněl zapnout termostat na boileru a večer nebyla teplá voda. Elektrospirála ohřívá vodu jen na 55°C, zato při nahřáté AKU od kotle na dřevo může regulace nahřát boiler až na 80°C. To je žádoucí zvláště když topím v kotli jen občas.

Nejpodstatnějším přínosem regulace pro mne je ale v řízení teploty do topení. Ať topím dřevem, nebo elektrikou, nebo se vychlazují nádrže, ať je zpátečka studená nebo horká, ať je venku +10 nebo -10°C do topení jde právě taková teplota, aby bylo v domečku příjemně a já spotřeboval co nejméně na ohřev. Přestal jsem být otrokem topení, a když mám chuť čas a dřevo, tak si můžu jít zatopit v kotli a nahřát AKU nádrže s pocitem ušetřených kaček za elektriku.

81 komentářů u „Montáž regulace mé kotelny Siemens Albatros 2

 1. VentilChtěl bych se Vás zeptat, co je to za krabičku na 4. obrázku nad servem – zónový ventil? Prozradil byste co je to typ, výrobce?

  • Jste schopen mě navrhnout regulaci Siemens pro podlah.vytápění v kombinaci vrch 3 ks.radiátory,krbová vložka-výměník,záložní kotel elektro,ohřev vody na mytí šnek od Prothermu vedle el.kotle,to vše doplńěno o 500l zásobní aku nádrž.Jsem z okolí Ústí nad Labem a už jsem oslovil 3 firmy a nikdo se k tomu nemá.Předem děkuji.Leoš

 2. VentilDíky za odpověď, myslel jsem že se inspiruji, protože chci nějaké použít pro odpojení některých větví topení.
  Jestli mohu pár poznámek. Zaujalo mne že vám na akumulační topidlo přiznali přímotopnou sazbu, ale když to dobře ekonomicky vychází, tak proč ne. Nezvažoval jste místo akumulace elektřinou do vody, posadit až za 3.cestný ventil elektrokotel? Dle mého názoru vám to trochu maří ekonomiku provozu, elektřina je dobře regulovatelná, tak proč s ní ohřívat množství vody a pak ho znova regulovat 3.cestným ventilem. Nadhazuji to proto, že stojím před realizací velmi podobné soustavy – mám aku+U26 a chci přidat elkotel pro příležitostné topení (temperování v nepřítomnosti) apod. a ač mám možnost topné příruby v akunádrži mám vizi nákupu elkotle a připojení až za směšovák. Rád bych znal váš názor.

 3. Re: ventilAd sazba: Pro každou sazbu musíte splnit určité požadavky. mezi akumulační a přímotopnou není velký rozdíl, jen nějaký podíl výkonu. Na akumulační je složitější dosáhnout. Musíte za 8 hodin dodat tolik tepla, které pak spotřebujete za 24 hodin = 3x větší příkon = vyšší jistič = vyšší paušál. Ale kilowathodina je levnější. Jinak jak by jste definoval pojem Akumulační topidlo? Elektrokotel má tlakovou nádobu ve které jsou umístěné topné patrony ohřívající protékající topnou vodu. To mám i já. Akumulace je ukládání energie někam. Já topnou vodu ohřívám a ihned distribuuji dále. Maximálně mi zůstane rezerva na hodinové odstávky vysokého tarifu. Akumulaci mám nachystanou a jsou to další dvě tělesa umístěná níže v AKU a těmi bych mohl nahřát celou akumulační násrž. Při naší vysoké ostatní spotřebě elektřiny mi ale stále vychází topení přímotopnou elektřinou nejlevněji. I proti plynu, který mi vede před domem.
  Ad umístění elektrokotle/spirály: z pohledu řízení je jednodužší kotel před trojcestným ventilem. Nevím jak by jste to automaticky řídil aby to fungovalo. Navíc z finančního hlediska si porovnejte cenu elektrokotle a cenu topné spirály do AKU včetně havarijního a provozního termostatu. Pokud AKU stojí ve vytápěném prostoru, tak ztráty zůstávají v domě a podílejí se na vytápění. Pokud by byla AKU v nevytápěném/nevyužitém tepelně odděleném prostoru mimo vytápěný dům pak by záleželo na velikosti ztrát při topení do AKU a lehce by se spočítala návratnost případné vyšší investice do elektrokotle. Takže jednoznačně – pokud již máte AKU s návarkem na topnou spirálu je řešení jasné. Mimochodem čím bude návarek výš tím lépe.

 4. Re:VentilPokud topíte jen spirálou v horní části, tak budou ztráty asi opravdu zanedbatelné. Pojem akumulační topidlo je hra se slovy:-).
  Koupi kotle plánuji z druhé ruky, cca 5 tisíc, cena topné příruby bude cca 2 t., takže rozdíl relativně zanedbatelný. Elektrokotel budu spínat prostorovým termostatem, teplotu topné vody budu mít nastavenou pevně na kotli. Definuji to tak, že když zapnu elkotel, zavře se mi 3.cestný ventil a odpojím U26+aku. Když někdo zatopí v U26, tak se mi elkotel aut. vypne. Bude možný i souběžný provoz obou kotlů, tam se pak vyřadí podmínka aby elkotel netopil, když topí U26. Návarek mám bohužel dole na nádrži a kotelnu "jen" přilepenou k domu.
  Sazbu máme historicky přidělenou D26d, takže bych ji zatím zachoval a noční a denní tarif pro občasné přitopení řešit nebudu, sice tím poruším podmínky sazby, ale stejně to zaplatím tak co.

 5. dotaz na zapojenie topeniDobry den,

  som pravidelny navstevnik Vasich stranok a myslim, ze Vase zapojenie su rozumne. Prestavujem barak a potreboval by som helfnut s navrhom zapojenia. Mam tchana topenara, ale urobi to, co uvidi na projekte. Na zapojenie kotolne s krbom s vymenikom a akumulackou + plynovy kotol a solary to je pre neho tvrdy oriesok. Mam predstavu ze by som to cele reguloval pomocou Albatrosa 2, co urcite nebude problem. Chcem Vas poprosit, ci by ste mohli reagovat na moju mailovu adresu, kde by sme mohli prebrat detaily. Samozrejme zadarmo to nechcem.

  Dik

  Lehkoziv

 6. ObdivPrajem príjemný večer ! Práve teraz pred polnocou som si len tak náhodou opäť pozrel Vaše články, pretože som už asi pred rokom písal na Váš Email, kde som Vám vzdával môj hlboký údiv a obdiv nad Vašou zručnosťou a schopnosťou všetko tak fantasticky urobiť a popísať. Píšem Vám zároveň preto, že plánujem v najbližšej dobe začať stavať už môj druhý dom ( prvý som kvôli nezhodám s bývalou manželkou musel predať ), a keďže som si pozorne prečítal články týkajúce sa kúrenia pomocou riadiacich systémov – ekvitermná regulácia – dovolil by som si Vás týmto požiadať o prípadnú pomoc – konzultáciu a spôsob ovládania či samotného zapojenia celého systému kúrenia v novom dome – samozrejme, pokiaľ budete s týmto súhlasiť. Pokiaľ by ste mi odpovedali kladne, zaslal by som Vám podrobný pôdorys domu aj s mojím návrhom riešenia systému vykurovania. Nemám s tým absolútne žiadnu prax – literatúry mám preštudovanej asi tak 10 ton, ale čo z toho, keď v praxi je to skoro vždy ináč. Preto Vás týmto žiadam o zaujatie stanoviska k môjmu návrhu. Vopred Vám srdečne ďakujem a ostávam s pozdravom všetkého dobrého. Ing. Pavlík

 7. RegulaceAhoj, chtěl bych se jen zeptat zda jsi někdy již neladil ekviterm ETR16,kotels ladomatem a aku v kombinaci s elektroořevem? Díky

 8. Re: DavidETR 16 od výrobce BMR je velice zajímavý regulátor. Zatím nesplnil moje požadavky, takže jsem ho ještě neměl čest mít v rukách. Letos spadla cena a v instalaci kde je ohřev TUV mimo topení je to dobrá volba.

 9. Tuv mám vyřešeno přes termostat kotlový a rozpínací tuv, je to bez problémů, tuv ohřev pouze při topení kotlem.
  Elektro ohřev akumulační nádoby a ekvi řízení směšovače přes prostorový termostat Etr16ctkou taky jede bez problémů, dokonce bych řekl, že super, jen trochu tápu při nastavení nabíjení aku kotlem.Tak sháním někoho, kdo již ladil Etr16. Jinak mám i druhý okruh na přímo(dílna), takže to funguje přes dvojité relé a několik termostatů-když jede kotel(80), jde přes další rozp. term tuv(70) a taky dílna-přes prostorový dílny, který je relátkem spřazený s akumulační nádobou(40stupňů).
  Při topení elektrikou si reg. nahřívá nádrž podle venkovní teploty a reguluje pěkně dům přes směšovač a když si prostorovým zapnu dílnu a začne se chladit nádrž, tak si v cuku letu zapne elektopatrony, který jsou ještě přes bezpečnostní termostat a také hlídač proudového maxima(dvojitý)-mám 2×7,5kw na 2000L vody a hlavní jistič 25A, shodí buď jednu patronu nebo při větším odběru obě dvě, voda však nahřátá a topení jede, ikdyž žena vaří a já mám puštěný soustruh:-)Hlídač HJ102, také bmr-výborná věc. Jen to nahřávání nádrže nemůžu pořádně doladit tím kotlem. Kotel mám přes esbe 70stupňů. Když mi to nepůjde doladit, přepojím kotlové čerpadlo přes termostat, který mi ovládá tuv a dílnu a nebo dám ještě jeden spalinový. Kdybys náhodou znal někoho, kdo už montoval etr s aku, dej prosím vědět,díky

 10. Tak se mi to nastavení už nějak povedlo, ale stejně bych rád mluvil s někým, kdo se regulátory od bmr zabývá.

 11. Re:DavidNabíjení AKU z kotle s ochranou spátečky (ládomat nabo termoventil) neřídí žádný regulátor. Tam je to dáno hydraulikou systému. Podle toho jaké množství horké vody dává kotel a kolik si berou jednotlivé okruhy se buď přimíchává studená z aku (kotel dává málo) nebo se AKU nahřívá (kotel dává víc). Pouze některé regulátory mají čidlo teploty i na vstupu před trojcesťákem (výstup z AKU) a pokud začne teplota klesat, tak se přivře trojcesťák a regulátor počká na zvýšení teploty.
  Pokud tam máš další okruhy řízené termostatama tak se to může celý rozhodit. Záleží na umístění termostatů a jejich reakční rychlosti, popř. hystereze.
  Přednostní relé je supr věc na snížení platby za slabší hlavní jistič a s úspěchem se aplikuje již od dob elektrifikace topení (cca 1993).
  To že ETR 16 umí řídit nahřívání AKU elektrikou dle druhé ekvitermy se mi taky velmi líbí.
  Škoda, že ještě nikdo nevymyslel regulátor, který by mi uměl číst myšlenky a odstavil elektroohřev s dostatečným předstihem než začnu topit dřevem, aby se vychladila AKU a já do ní dostal co nejvíc tepla. Ale toho se asi nedožiju.

 12. Dobrý den. Chci Vás požádat o návrh topení a regulace pro naši novostavbu. Představa je kombinace topení dvěma kotly (dřevo a plyn), Aku-nádrže a podlahovka. Cením si Vašich zkušeností, o které se tady i na Livingu dělíte a děkuji za odpověď.

 13. Dobry den, chcel by som Vas poprosit ci by ste mi nevedel poradit alebo aspon ma nasmerovat. Riesim problem kotolne, kde mam kotol Viadrus U24kW a ako zalozny zdroj mam el. kotol 24kW. Chcem spojazdnit akumulacnu nadrz ale netlakovu, ktoru by som nabijal a nasledne vybijal doskovym vymenikom DV193-20 (fy. Regulus). Akumulacia tymto sposom je realne funkcna, mojim problemom je regulacia. Zatial mi to vychadzalo na regulaciu ADEX Comfort 12 ale toto riesenie ako aj ine riesenia regulacii su riesene ako zapojenie len tlakovej akumulacnej nadrze.
  Vdaka za odpoved.

  • Ono to totiž na první pohled vypadá strašně jednoduše a chtělo by se říct, že to regulaci může být jedno jestli tlaková nebo beztlaká akumulace. Jenže pokud chcete mít kotel a topení tlakové a akumulační nádrž napojenou přes výměník, tak to není jen jedno čerpadlo navíc, ale hydraulika takového systému se bude chovat úplně jinak. Sám jsem se s takovým návrhem ještě nasetkal a než vynesu ortel, tak bych to musel řádně promyslet a rozkreslit, nejlépe i odzkoušet. Ale na první pohled vydím velkou komplikaci právě v té hydraulice. U klasického zapojení to chodí tak nějak samo a dají se předpokládat různé stavy ale tady se vám bude prát kotel se systémem. Navíc výměník by měl chodit “protiproudově”, to je problém při změně nabíjení/vybíjení.
   Pokud máte nějakou sestavu odzkoušenou a funkční, tak bych se rád mrknul na schéma a možná něco vymyslím.

 14. Dobrý den,
  právě řeším rekonstrukci staršího domu a rozhodl jsem se pro kombinaci plynového topení a krbu. V letošním roce chci nechat nainstalovat podlahové topení v přízemí a radiátory v patře + plynový kondenzační kotel a až v příštím roce bych chtěl instalovat krb s výměníkem napojeným na aumulační nádrž. Chci se Vás zeptat co si o takovém systému myslíte.
  moje představa je taková že o víkendech budu topit krbem a zároveň nahřívat akumulační nádrž a následne v týdnu bude podlahové topení a radiátory vyhřívané z aku nádrže a až se vyčerpá tak bude topit plynový kotel.
  je něco takového reálné a myslíe si že se to vyplatí?
  jsem naprostý lajk, takže moje představy mohou být samozřejmě naprosto nesmyslné ale projektant na topení mi příliš neporadil, pouze se ptal co kde chci a to nakreslil, akorát mi vymlouval vytápění podlahovky krbem s akumulační nádrží.

  děkuji

  děkuji

  • ještě bych dodal zda můžete poradit na co si dát pozor v případě, že budu instalovat topení a aku nádrž s krbem s ročním odstupem.

   • V tomto konkrétním případě by neměl být problém rozjet topení jen s plynovým kotlem. Jen by měla být instalovaná regulace, která uřídí i kombinaci s krbem a AKU, aby se pak nemusela obyčejná regulace jen podlahovky vyhazovat.

  • Řešení kombinace akumulační nádrže a podlahovky je úplně bezproblémová a dokonce se dá z akumulační nádrže o stejném objemu dostat/uložit víc energie než při radiátorech, protože pracuje s nižšími teplotami. Nechápu čeho se projektant bojí.
   Jestli to má vůbec cenu je druhá otázka.
   Vycházejme z toho, že topení bude v každé variantě stejné a plynový kotel taky. Při využití jen plynu by měla být instalovaná vyrovnávací armatura – anuloid a základní ekvitermní regulace.
   Při kombinaci s akumulační nádrží si přidejte cenu za krb včetně komínu (25 až 80 tisíc), Akumulační nádrž s izolací (15 až 40 tisíc) a použití dražší regulace ( + 15 až 25 tisíc). To máte navýšení cca 100 tisíc. Podle využití topení v krbu vůči celkové potřebě tepla a po připočtení nákladů na dřevo vám vyjde úspora nákladů na plyn za sezónu. Po vydělení zvýšené investice touto úsporou Vám vyjde návratnost v letech.
   Obecně se považuje sedmiletá návratnost za dobrou investici, kolem deseti let se o tom ještě dá uvažovat a nad 15 let bych do toho nešel ani jako fanda.
   Pokud protopíte 30 000 v plynu, neměl by být problém s úsporou 50% = 15000 a při investici mezi 100 až 150 tisíci by to šlo.
   Nesmí se ale zapomínat na zateplení. Pokud jde o starší dosud nezateplený dům, rozhodně je lepší těch 150 tisíc vrazit do polystyrénu a fasády. Pak je taky potřeba při rozhodování topení dřevem vzít v úvahu nové spotřeby tepla po zateplení. Pokud spotřeba klesne na polovinu, tak náklady zůstanou ale úspora také klesne na polovinu a návratnost se zdvojnásobí.

 15. Dobrý den,
  pročítám s nadšením Vaše příspěvky o topení. Rekonstruujeme starší dům a po nesčetně dlouhých večerech přemýšlení jsme zvolili tento systém vytápění: teplovodní krb, aku 1000 l a elektrody v AKU s radiátory. Chceme topit v krbu každý druhý až třetí den. TUV bude samostatný kombinovaný bojler ohřívaný přes čerpadlo z AKU. Rád bych Vás coby odborníka požádal, jestli byste byl ochotný podívat se na schéma systému, zda bude takto navržený fungovat.
  Rád pošlu emailem.
  Děkuji
  Kratochvíla, okolí Brna

 16. Dobrý den,
  Vaše stránky sleduji se zájmem již dlouho a jsou pro mne velmi poučné.
  Chci se zeptat, jestli by jste byl ochoten mi poradit se zapojením aku nádrže do systému s krb. kamny s výměníkem. Jsou to tyto: http://www.haassohn-rukov.cz/cz/produkty-a-sluzby/vyrobni-program/krbova-kamna/grand-max-plus-11-s-vymenikem.html
  Nyní je mám zapojeny bez nádrže, tu jsem koupil před týdnem, je to tato: http://akumulacni-nadrz.cz/lmt-1000-d790-0v.php, v nádrži mám ještě výměník TUV a počítám se zapojením asi dvou elektropatron.
  Systém byl zatím proveden tak, že se s pozdějším připojením aku nádrže počítalo, takže mám zapojeny dvě čerpadla Grunfos Alpha, 100L expanz. nádobu a třícestný ventil ESBE.
  Moc děkuji za Vaše rady a zkušenosti, samozřejmě cenu návrhu budu respektovat.

  S pozdravem Hájek

  • Musím upozornit, že ty kamna na to nemají, aby utopily dům a ještě nabily nádrž, takovou instalaci tady máme, dům 8kw a kamna jsou rády, že ho vytopí a mají nabíjecí smyčku, bez ní to byla katastrofa. Nechci hanit výrobce, ale myslím že do vody mají nanejvíc 5-7kw

 17. Dobrý den. Vaše stránky jsou mi inspirací a proto se s mým problémem obracím právě na vás. Mám krbovou vložku a potřeboval bych ji připojit k podlahovému topení v přízemí a podkroví. V zapojení by mohla být i akumulační nádrž, ale nejsem si jist jejím objemem zvolil jsem 1000 litrů. Chtěl bych aby krb nejdříve nahřál podlahovku a zbylé teplo uložil do akumulačky. Teplá voda by měla ještě nahřát vodu v kombinovaném boileru o objemu 160 litrů. Prosím vás o pomoc se zapojením a návrhem regulace. Ještě si pohrávám s myšlenkou solárního ohřevu, který by se připojil na akumulačku a v přechodném období by dohříval dům, ale podle vašich članků to moc nedoporučujete pro jeho nenávratnost. Nevím si s tím rady, děkuji. J.R.

 18. Dobrý den, Už dlhšie sledujem Vaše prispevky a poviem že som sa tu dost naučil. Chystáme sa na rekonštrukciu dvojgeneračného domu (zateplenie. a výmena rozvodov TV + termohlavice) radiátory máme liatinové a tie by som chcel nechať. Dom je dvojpodlažný a funguje ako dve samostatné bytové jednotky preto by som chcel dva vykurovacie okruhy. Primárny zdroj tepla sa mi ako najekonomickejší pozdáva splynovací kotol na drevo. Na ohrev TUV cez leto by som použil solárka + elektrika. Viem si to vsetko predstavit a aj to ako by to malo fungovat len zatial neviem nájst vhodnú reguláciu. Albatros 2 sa mi celkom pozdáva ale preferujem rozum vynálezcu a domáceho majstra :D. Preto som rozmýšlal nad vlastnou reguláciou cez PC s vlastným programom. Venujem sa aj programovaniu a preto som sa chcel spýtat ako ste si chceli spravit reguláciu skôr ako ste nainštalovali albatros.

  • Ano, taky jsem si myslel, že mi bude víc vyhovovat regulace, kterou si naprogramuju sám. Měl jsem zhruba v hlavě vymyšlené algoritmy na TUV i na řízení topení. Chtěl jsem to řídit regulátorem firmy Johnson Controls, který se ke mně nějak zatoulal (mimochodem jeho cena na trhu je cca 40.000,-) . Už jsem měl nachystané i všechny čidla včetně pohonu trojcestného ventilu. Největší potíž byla dostat moje myšlenky do regulátoru. Přestože připravený regulátor měl “předchystané” bloky typu “ekvitermní závislost” různé porovnávání teplot, časové programy atd. nebyl jsem schopen dotlačit svého programátora k naprogramování regulátoru. A dnes už vím, že bych stejně spoustu věcí neměl ošetřených tak jak je má již předprogramované albatros.
   Nakonec jsem se rozhodl pro Albatrosa a jsem nadmíru spokojen. Jednak jsem jich již pár namontoval, oživil a zprovoznil a zabývám se jimi i dál, a druhak jsem si mohl doma na svém systému spoustu jeho nastavení vyzkoušet a odladit. I když využívám již hotový naprogramovaný regulátor, je tam spousta dalších nastavení, kterými se dá regulace přizpůsobit konkrétní instalaci a požadavku zákazníka.
   Vím, že jsou na trhu systémy, které se dají volně programovat a dle libosti osadit potřebným množstvím vstupů a výstupů, ale podle mně je to zbytečná práce navíc. U topení se navíc projevuje i vliv hydrauliky systému a občas je potřeby předejít problémům vhodným zapojením kotelny. Přidáním dalších servoventilů celou instalaci dál prodražuje a komplikuje.
   Jiná situace by byla, pokud by nějaký počítačový systém již v domě byl, a řídil například zabezpečovačku, osvětlení, větrání …. Pak by stálo za námahu do něj integrovat i topení. Pokud ale řeším samostatně jen kotelnu tak mi bohatě stačí albatros.

 19. Jako záložní zdroj se dá použít i měnič s funkcí UPS. Tyto Náhradní zdroje obvykle mají výkonou nabiječku a tak je možné připojit i baterie o vyšší kapacitě a tak získat delší dobu zálohy. Pro složitější systémy jsou vhodné měnče s čistou sinusovkou, ale běžně se dá použít i trapéz.

 20. Prechádzam si výrobcov splynovacích kotlov na tuhé palivo a vzdy sa zastavým na stránke Atmos kde ma zaujal kotol DC 25 GS. Je trocha drahý (cca 2000€) ale je od výrobcu vybavený touto reguláciou:
  http://www.atmos.cz/czech/ekvitermni-elektronicka-regulace
  Dávajú do nej už nový software ktorého manuál som si stiahol a v nom som nasiel aj schémi zapojenia. Najvac mi vyhovuje táto:
  https://picasaweb.google.com/lh/photo/vVMzkQxsFQerlDh7W7t8yNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
  Chcel by som to skoro rovnaké až na to že by som dal boiler so solárom a oba okruhy by boli radriatorové. Plus by som chcel aby sa prebytočné teplo so solárka v lete vedelo akumulovať do nádrží a v noci vyhriat boiler. No a v poslednej rade sekundárny zdroj tepla elektrokotol ktorý už mám nainstalovaný. Ked som toto nasiel tak som sa potesil lebo albatros je dost drahý a toto je skoro rovnaké. Zrejme pojdem pohladat nejakých kúrenárov v mojom okolí, ktorý by mi nakreslili schému a približne vypočítali celú investíciu nech si viem zrátat návratnosť.

  • Pozor! Je potřeba číst ceníkové nabídky pozorně. Obyčejný kotel Atmos DC 25 S se dá pořídit od cca 25.000,- Kč. Jedná se o splynovací kotel BEZ ekvitermní regulace Atmos (Honeywell). Atmos DC 25 GS se dá pořídit od cca 48.000,- Kč a jde o generátor. Má vyšší účinnost. Ale opět bez ekvitermní regulace Atmos. Ekvitermní regulace Atmos se dodává jako příslušenství od cca 12.000,-Kč. To je cena bez montáže, bez pohonu trojcestného ventilu (cca 2000,-) a bez pokojové jednotky (3000,- nebo 5000,-) a nejsem si jistý jestli umí vše co jste si vymyslel. Tak tolik pro upřesnění. Kdysi jsem si porovnával cenu sady od Honeywellu a Siemensu a siemens mě vyšel levnější, proto jsem začal montovat siemensy. Možná že od Atmosu je cena výhodnější, ale nehodí se jinam než do Atmosu, jinak je potřeba přikoupit “svorkovnici na zeť” a to je palba (myslím že kolem 3000,-Kč)… A mám takový dojem, že Atmos tam má svůj speciální software. Hlouběji jsem se těmito regulátory nezabýval, takže nedokáži posoudit jestli je to lepší nebo horší.

  • Hello there, I discovered your wtbsiee via Google even as searching for a comparable subject, your web site came up, it appears to be like good. I have bookmarked to favourites|added to my bookmarks.

 21. Dobry den, chcel by som sa Vas spytat ci nemate nejaku skusenost alebo vedomost o pouziti pozinkovych dielcov (kolena, srobenia apod.), ktore sa bezne pouzivaju ked sa robi voda. Ide mi o to, ze prave dopajam akumulacne nadrze ku kotlu v 5/4″ zeleze (zavitove spoje) ale kedze mam dostatok 5/4″ pozinkovych kolien, t-kusov, prirub apod., rad by som ich vyuzil.
  Lenze dnes ked som bol v obchode predavac mi tvridil (ze pocul od starych kurenarov, ze sa pozink pri kureni olupuje, oxiduje a celkovo robi neplechu…). V mini-ankete mi dvaja kurenari povedali, ze to mozem pokojne pouzit (ze to nie je problem). Kedze cele kurenie od kotla az po radiatory mam v medi, nerad by som si tuto cast zbytocne poskodil (oxidaciou alebo zanasanim), len aby som usetril. Som vo faze kedy mozem kupit klasicku ciernu ocel alebo pouzit pozinkovu, ktoru mam.
  A potom by som mal este jednu otazku: …..viem, ze ste uz vymenli cerpadlo Grunfos Alfa II ale pred tym ste mali myslim Wilo StarRS 25/6. Otazka stoji tak, ze na akom stupni Vam bezalo to Wilo cerpadlo. Chcel by som to vediet koli samotnej prevadzke ale aj pretoze uvazujem nad kupou zalozneho zdroja (mam 2x 814L v Aku nadrziach a asi 300l v zvysku systemu)..
  Vdaka za Vase odpovede.
  p.s.: prajem Vam prijemne prezitie vianocnych sviatkov a vela rodinnej pohody.

  • Co se týče kombinací různých materiálů při montáži topení, tak doporučuji co nejméně druhů. Mědi nic neuškodí, ale může reagovat s ostatními materiály. Ideální by bylo mít celý systém z mědi včetně primárního okruhu kotel – AKU a mezi tím maximálně mosazné fitinky jako šroubení, kohouty, pojišťovák, odvzdušňovák. Ale protože jsou AKU nádrže v drtivé většině ze železa, může se “primární” část udělat také ze železa. Otázka zní, jestli to ještě má cenu při dnešních cenách (měď+mosaz oproti práci na železe). Další materiály bych tam radši nemíchal. Přece jen můžou vznikat různé napěťové články mezi jednotlivými materiály a pak dochází k vylučování různých usazenin a podobně. Zinek může odcházet k mědi a cestou udělá kdo ví co. Není to jisté, že se něco stane, ale už sama přítomnost dost velké plochy železa v jinak měděných rozvodech bývá problém. Pokud se to ještě potká s podlahovkou se špatnou nebo žádnou kyslíkovou bariérou na trubkách, je na problém zaděláno. A proč si to zbytečně komplikovat a riskovat jestli se něco stane nebo ne, kvůli ušetření pár korun při použití pozinkovaných fitinků.

   K čerpadlu. Původně jsem měl na topném systému WILO StarRS 25/4. To znamená běžné oběhové čerpadlo s výtlakem kolem 4 metrů. Protože jsem topil přerušovaně, tak po zapnutí jelo čerpadlo na dvojku a až se natopil dům tak jsem ho přepl na jedničku. Ale i na tu jedničku bylo slyšet v noci hluk od termostatických ventilů. Místnosti byly natopené a ventily téměř zavřené. Někdy docházelo až k pískání ventilů.
   Pak jsem namontoval Grundfos Alpha II, ale za dobrou cenu jsem sehnal 25/6, to znamená silnější s výtlakem 6metrů. Pak jsem různě experimentoval až jsem se probádal ke křivce PP1. Čerpadlo chodí mezi cca 14W až cca 7W. Podle toho, jak se větrá, a jak jsou otevřené termohlavice. Hlavním přínosem je ticho v noci a přitom topí všechny radiátory jak je potřeba.

 22. prosim vas ,neviete mi poradit servis tohto systemu vykurovania v rodinnom dome ….mam s tym problem a firmy u nas nevedia servis vykonat prosim vas pekne ak by ste mali kontakt osobu ktora je vie vykonat servis na mojom kureni ,prosim vas kontaktujte ma na cisle 0917251253 alebo na mojej vyssie uvedenej emailovej adrese dakujem vam moc pekne

 23. Peter (8.2.2013 | 10:09) napsal:

  Zdravím vás.
  Veľmi ma zaujalo Vaše MaR v kotolni.Týmto by som chcel od Vás poradiť ak by ste bol schopný.Ja stavam rodinný dom a mám problém s MaR v kotolni mám kotol na tuhé palivo viadrus 25 kw s ktorým budem nabijať akumuláčnu nádrž 2300 litrovu a tato akumuláčna nádrž ma ešte k tomu 3 topné telasa o výkone 6kw spolu 18kw.Neviem ako by som mal riadiť dve čerpadla a jeden alebo dva trojcestne ventily.Potreboval by som k tomu regulaciu ktorá by mi to uriadila a hlavne aby bola ekvitermická.Ďakujemza ochotu a prosím poslať odpoveď

 24. Dobrý den
  Velmi mne zaujalo to co na svém blogu uvádíte k siemens Albatros.
  Hlavně to, že je to jediná srozumitelná indície na celém internetu, který je zaplavený pouze komerčními elementy a velmi obecným a “zakódovaným” popisem od originál Siemens podpory.
  Já přestavuji chalupu k bydlení a od začátku mám shodnou vizi jako Vy.
  Také mám HUP pře domem, ale nějak mě to finančně nezapadá. Také mám odpor k TČ i k FOTOtechnologiím. Podle toho jsem to nasměroval tak, že mám Rojek KTP 30,Ladomat, ACU-1500 L, patrony 12 KW u vrchní DIN, Dražice 250L s výměníkem od kotle i s ohřevem 2,2KW,první okruh kompletně podlahovku, druhý okruh 3x žebřík, pomocný radiátor na chodbě, v dílně a ve sklepě, čerpadla pro každý okruh a nabíjení bojleru. Vše to vypadalo náramně až doteď. Nikdo včetně projektanta a asi deseti mých známých topenářů mne ani náznakem neupozornil na komplikovanost celého systému a tedy nutnosti pořádné regulace.
  Když jsem to cca před měsícem zjistil, vypravil jsem se na doporučení na nejmenovanou firmu a dozvěděl se cenu regulace. 65000,- vč. dph.
  V tu chvíli mě došlo proč nikdo z mého okolí, kdo v posledních letech stavěl
  ekviterm nemá. Já tedy jen došel k závěru, že tato položka bude opět pouze na mně, jako průkopníkovi, ostatně jako dalších asi 85% prací na domě. Protože mě je už jasné, že bez regulace pořádně nezatopím v takto “složitém systému”.
  Po dalším pídění se po informacích, technologiích, cenách, jsem skončil u Albatrosu, který už mám na zdi v rozvaděči i se zónovým regulátorem.
  Pak nastal problém se srozumitelností manuálů kde si nejsem úplně jistý
  jaké čidla a kam a co všechno se tam dá napíchnout a kam opravdu aby to bylo spávně. Hlavně to není nikde popsané ( asi výrobní tajemství). Já jsem slaboproudař a určitě se toho nebojím. Jen bych si v tomto případě chtěl být jistý a mít to od někoho kdo už to dělal potvrzené. .Také proto, že mne to vyšlo a vyjde na nějakých 20 tis ( 2 trojcesťáky, vše siemens).
  Jinak pohybovat se v těch rozhraních, už asi nebudu mít problém.
  Takže jsem chtěl ještě zkusit oslovit Vás , zda už jste toto konkrétně někomu nedělal a nebyl by jste mě ochotný poskytnout nějaké blokové schéma z praxe. Doufám, že nejsem moc drzý, ale troufl jsem si, protože jsme stejný ročník a jsem z Plzně, což vylučuje jakoukoli konkurenci :-).
  S přátelským pozdravem Pavel B.

  • No mám tady v rubrice “topení ” další tři články kde popisuji montáž Albatrosu na systémy s Akumulační nádrží, kotlem na dřevo/krbem …. Nedávno jsem montoval regulaci u Mladé boleslavi, takže Plzeň není zas tak daleko. Nicméně nejde ani tak o elektrické zapojení, to není pro lepšího(!) elektrikáře problém, ale hlavní je mít dobře zapojený systém po hydraulické stránce, správně umístěná čidla a nakonec správně nastavený regulátor. A to počínaje naprogramováním základních prvků až po naladění parametrů při topné zkoušce. Tady nestačí být jen elektrikář, nebo i slaboproudař, ale je nutné znát i topení a mít zkušenosti s aplikacemi s akumulačními nádržemi v kombinaci s kotly na tuhá paliva.
   Pokud máte zájem, tak mi nakreslete přesné schéma zapojení systému pokud to půjde i snějakýma fotkama, abych si to zkontroloval, a já vám na to udělám projekt MaR. Návrh potřebných čidel, jejich umístění a řízení periferií. Pokud budete chtít, tak si to můžete natahat a případně zapojit a já bych Vám to dojel oživit. Cenovou nabídku na projekt a oživení Vám vypracuji.

   Doplněk: Napsal jsem Vám i email, ale jelikož jste uvedl asi špatnou emailovou adresu, tak se mi to vrátilo jako nedoručitelné!

 25. Dobrý den
  No máte můj upřímný obdiv! Udělat někomu regulaci a pak tam jet 700 km
  na reklamaci jen proto, že někdo neumí ani zatopit v kotli a pak se hádat o náhradu alespoň cestovného nehledě na hodiny, na to já bych opravdu neměl ! Víte přeci co lidi dokážou s obyčejným topinkovačem !!!
  A s projekty už jsem také skončil (bohužel jen doma). Min. ze 70% neodpovídají realitě ani skutečnosti. Pak jsou zbytečně zavádějící (včetně elektro.). Doteď jsem s projekty jen vyhazoval peníze do popelnice. Mě se právě líbilo, z vašich příspěvků zde na blogu, že se s tím úplně tak moc nemažete (viz. faktura) a funguje Vám to. Takže o dalších projektech nemůže být řeč. Také jsem měl představu něčeho pouze orientačního, že bych Vám poslal fotku, kde by jste zakreslil – tady, tady tady, tento, tento typ čidla, toto a toto jde píchnout přímo na regulátor RVS 63 283. Zbytek na mne i při tom jak je to komplikované.
  Také by bylo moc pohodlné si Vás na to zavolat, věřte, ale při těch reálných nákladech a mých reálných příjmech, by jsme to museli o dost odložit.
  Já původně myslel, že to berete jako technickou zálibu vedle Vaší práce a že jste z “nadšení” ochoten se podělit o nějakou tu zkušenost. Ale jestli je to zdroj Vaší obživy tak po vás samozřejmě nemohu chtít. “Zadarmo prozradit KNOWHOW”. 🙂 To je v pořádku, opravdu.

  S přátelským pozdravem
  Pavel B.

  • 1. Těch 700km je asi výjimka. Ale všechno to začlo diskusí tady na mém blogu a nakonec jsme si domluvili osobní schůzku. Pán chtěl dojet ke mně a nakonec se to vyvrbilo tak, že jsem jel za Prahu pro kola na auto koupené na Aukru a cestou se stavil u dvou investorů. Až při osobním jednání jsme se domluvili i na montáži. Jednalo se o technicky založeného člověka, který taky dělá regulaci ale v jiném oboru. Bez jakýchkoli problémů mi zaplatil co jsme si domluvili a pro případnou reklamaci jsme se domluvili na úhradě cestovného ve výši 50%.
   2. Projekty se snažím dělat až po pořízení všech komponent topenařiny, nebo ho předělám podle skutečného provedení topenářské části. Pak se podle něho dělá i regulace a vše sedí. Ta topenařina je tam hodně důležitá a jakákoli změna se může projevit i na změně regulace. Ono ten projekt je v podstatě topenářské schema s osazením čidel a položkový rozpočet. Někdy se donutím i k technické zprávě. Vypadá to jako že to nic není, ale je to podložené právě vymýšlením různých kombinací napojení topenářských prvků a následné skloubení s regulací, aby to ten regulátor ovládal tak jak má a nedělal nějaké nesmysly. Tisíc korun si myslím že není tak moc a ti co se jen rozmýšlejí jestli by do toho šli se rozmyslí dvakrát. Z počátku jsem to dělal zcela zadarmo, ale postupem času jsem byl zavalen poptávkou a montáž žádná! Takže proto ta tisícovka.
   3. Neživí mě to úplně, mám to jako koníčka, ale proč bych to měl dělat zadarmo? Nakonec by cena montáže ode mně pro vás byla na poloviční ceně než vám nabídla firma. Už to, že se tady s Vámi všemi dělím o své zrealizované projekty si myslím je až příliš vstřícný krok. A poradenstvím se živí spousta firem. Já Vám tady v diskusích radím ZDARMA! A ještě navíc nejsem zaujatý jako kdejaký prodejce svého zařízení.
   Už jsem tady několikrát zmínil, že by si člověk měl instalaci kotle na tuhá paliva s akumulačními nádržemi pořádně rozmyslet a spočítat si, jestli se mu to vyplatí. Myslím, že jsem tady někde psal i ceny s propočtem.

   • Zdravím Vás. Myslím, že je v naší diskusi trocha nedorozumění. Je to dáno zřejmě mým vyjadřováním. Přece já od Vás něco chci. Nikdy bych to od nikoho nechtěl jenom tak, za děkuju. To neodpovídá mému vychování.Jen jsem to viděl nereálně
    s tím dojížděním. Byl bych Vám ale vděčný spíš za radu než za projekt. Samozřejmě, že paušální honorář
    rád zaplatím, protože si uvědomuji cenu času.
    Možná by mě stačilo se u vás zastavit na krátkou diskusi s fotkami a rozkreslením kotelny, s tím, že by se to případně dořešilo po emailu až to posoudíte. Já už to prostě musím nějak dotáhnout a firmě už bych to nesvěřil. To že to stojí hodně peněz ještě neznamená, že to je správně. Spíše naopak. Tím nemyslím samozřejmě Vás.
    Já jedu ve středu do Zlína a budu se vracet přes Kyjov na Brno. Když by se to náhodou časově povedlo a měl by jste čas a byl odpoledne doma, mohl bych se třeba zastavit na 1/2 hodinky a mezi vrátky probrat co jde
    Mě by to určitě uspokojilo. Jen se zeptat na základní věci které si nejsem jistý. To je celé. Já opravuji ten email, takže můžete napsat tam.
    Díky za reakce. S pozdravem Pavel B.

 26. Dobrý den, velice mne zaujal Váš blog a ráda bych znala Váš názor. Rekonstruujeme dům v Jičíně a řešíme topení. Dům je postavený ve 20. letech minulého století, v 90. letech prošel kompletní rekonstrukcí a má zastavěnou plochu 80m2 (můžu Vám i poslat plánek). V současné době máme v prvním patře rozvedené radiátory, v přízemí bude teplovodní podlahové topení (OptiHEAT). Chtěli bysme v obývacím pokoji mít krbovou vložku s výměníkem na TV, která by byla hnána do radiátorů v prvním patře, kde je také umístěný plynový kotel (v přízemí ve spíži bude bojler). Kde je vhodné mít čerpadlo? U kotle nebo ve sklepě? Je nutná akumulační nádrž nebo je možné mít systém bez nádrže? Momentálně tam máme elektrikáře a řešíme, co je potřeba k té krbové vložce za obvody. A ještě jeden dotaz, vyčetla jsem, že se musí ten výměník docela často čistit, jak se to provádí, když bude vložka obestavěná?
  Mockrát díky za pomoc a omlouvám se za amatérismus.:)
  Přeji hezký den.
  Pavlína Hýrková

 27. Dobrý den,chtěl jsem se optat,zda hraje roli,jestliže je domovní čerpadlo za trojcestným ventilem do topení,nebo zda je umístěno na vratce z topení vzhledem k technickým možnostem suterénu.Děkuji Rubeš.

 28. Dobrý den,
  mohl bych se na Vás obrátit s prosbou o radu při problémech se stávající instalací, která se zřejmě při realizaco odchýlila od původních plánů? Na druhou stranu i o té navržené původní variantě mám dnes trochu pochybnosti a chtěl bych ji prokonzultovat. Mailem mohu zaslat více podkladů…Děkuji mnohokrát

 29. Dobrý den,
  bylo by s Vámi možné řešit návrh a realizaci zapojení dřevoplynového kotle s akumulačními nádržemi do stávající otopné soustavy?
  Děkuji.

  • Dobrý den. Pokračujeme v komunikaci po emailu.

   Předem se všem omlouvám, ale vzhledem k množství zakázek na regulaci a vykonávání této činnosti ve volném čase se prodloužily dodací lhůty až na měsíc a více. Je potřeba počítat s časovou rezervou a neozývat se stylem – příští týden nastupují topenáři, můžete mi prosím mrknout na schema kotelny? Takhle to opravdu nefunguje.

 30. Thiis is very interesting, Yoou aree a very skilled blogger.
  I ave joined your feed and llook forward to seeking more of yokur wonderful post.

  Also, I have shared your web site in my social networks!

 31. Dobrý den,
  chtěl bych Vás tímto požádat o profesionální pomoc. Topenář – živnostník nám namontoval akumulační kotelnu, která po dvou letech nefunguje tak, jak bychom si představovali…nebo to prostě neumíme. V akumulaci nahřátá voda nevydrží ani do druhého dne, při velmi nízkých teplotách nelze topit a současně ohřát TUV. V akumulaci sice máme 3ks patron (každá 7kW), ale ohřejí TUV pouze na 40°C a to pouze při vypnutém topení. Pokud bude mít zájem nám pomoci, poslal bych Vám podrobnější informace včetně fotodokumentace. Měsíční lhůtu samozřejmě respektujeme,
  děkuji.
  S pozdravem,
  Šimberský

 32. Greate pieces. Keep writing such kind of information on your blog.

  Im really impressed by it.
  Hi there, You have performed a fantastic job. I’ll definitely digg it and in my opinion recommend
  to my friends. I am sure they will be benefited from this
  site.

  Also visit my website: SammyBKuks

 33. I’ve been browsing online over 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will likely be a lot more useful
  than ever before.

  Feel free to surf to my website TerryGLuhman

 34. I simply want to say I’m very new to blogging and seriously liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You definitely come with wonderful article content. Many thanks for sharing your blog.

 35. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker
  who was doing a little research on this. And he actually ordered me lunch because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here
  on your web page.

 36. Dobrý den,

  Potřeboval bych poradit se správným nastavením Albatros 2. Momentálně se my nedaří natopit nádrž na více jak 42 ° C. Podrobnosti poskytnu rád mailem…..díky Beneš

 37. Dobrý den,
  chtěla bych Vás tímto požádat o profesionální pomoc. Topenář – živnostník nám namontoval podlahove topeni a ted odesel do zahranici. Potrebujeme seridit nutne co nejdrive. Ridici jednotka je Siemens. Brno, ulice MEzirka, dekuji Vam MOC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *