Změny v povinnostech servisních techniků plynových zařízení od 1.8.2013

Živnostenská činnost servisního technika byla ukončena.

Od 1.8.2013 platí nová technická pravidla TPG 704 01 “Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách”, která mimo jiných velkých změn zavádí povinnost měřit hodnoty CO ve spalinách při každé revizi či odborném posouzení stavu plynového zařízení kategorie B. Pro širokou obec majitelů plynových kotlů s odtahem do komína (to je ta kategorie B) to znamená nejen zvýšení nákladů za každoročně prováděné prohlídky kotlů, ale zejména zjištění skutečného stavu kotle a jeho kvalitu spalování. S tím úzce souvisí bezpečnost provozování těchto zařízení.

Celý příspěvek