Přípojka elektriky – jako detektivka

Od začátku stavby jsem měl přípojku od souseda, který má velkou dílnu a kvůli rozběhu mašin má 32A hlavní jistič. Přes podružný rozvaděč s elektroměrem jsem napojoval do zásuvky potřebné vybavení a nakonec jsem napojil i skoro hotovou elektroinstalaci domečku. Během stavby jsem spotřeboval zanedbatelné množství elektřiny a ušetřil tedy nemalý peníz za případné paušály.

Celý příspěvek