Výdaje za rok 2005

Měl jsem trochu času, takže jsem zpracoval tabulku s výdaji za rok 2005 i 2006. Pro zpřehlednění dám každý rok do zvláštního článku. V popisu postupu stavby budu pomalu pokračovat tam, kde jsem zkončil. Snad se jednou prokoušu až k reálu. To že píšu články zpětně má výhodu v tom, že můžu připojit i poznatky o chybách na které jsme přišli až později.

Celý příspěvek

Konečně digitální foťák

Po dlouhém rozmýšlení a hledání jsme si konečně pořídili digitální foťák. Protože se považuji za náročného amatérského fotografa tak také nároky na fotoaparát nebyly nejmenší. A z důvodu stavby finanční možnosti minimální.

Nakonec jsem se rozhodl pro Olympus C 5000, který měli u Spáčila v akci za necelých pět tisíc Kč. Je to pětimegáč s třínásobným optickým zoomem, se sáňkami pro externí blesk a s manuálními režimy nastavení clony a času (priorota času, priorita clony plný manuál).

A tady Vám přináším mé první úlovky. Stav domu k 24. dubnu 2005:

Celý příspěvek

Okna.

Celou stavbu domku jsem přizpůsobil požadavku na nízké tepelné ztráty. Přitom jsem vypustil všechny složitosti, které by mohly způsobit komplikace při provádění stavby. Snažil jsem se tak minimalizovat chyby, které vznikají špatnou nebo lajdáckou montáží. Samozřejmě jsem zrušil mnoho detailů, které chyby do stavby přímo vnášejí. Hlavně co se týká tepelných mostů a dilatace konstrukcí.

Není tedy žádný balkón, podesta před vchodovými dveřmi není nijak napojená na vlastní stavbu (tchán furt chtěl všude nechávat "fousy" na spoje), tvar půdorysu je čistý obdélník bez žádných výklenků a podobně. Dbal jsem také na správné uložení tepelné izolace kolem překladů nad okny a betonových podlah. Dovršením koncepce úsporného domu bylo vybrání a správné usazení oken a dveří.

Celý příspěvek